Artek Profil

Sosyal Sorumluluk Politikası

Bu politika ARTEK Pirinç ‘in, kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerimizi ve konunun yönetim, çalışan ve tüm paydaşlarımız için önemini ve önceliğini vurgular.

Artek Pirinç sahip olduğu öz değerlerinin ve ilkelerinin bir parçası olarak tüm faaliyetlerinde unsurlarından biri olarak kabul eder. Bu çerçevede Artek Pirinç ‘i oluşturan tüm şirketlerimizin faaliyetlerinde ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini sorumluluk anlayig1 içinde yönetmelerini ve toplumu geliştirmeyi öncelikli olarak gündemlerinde tutmalarını bekleriz. Sosyal sorumluluk anlayışımızı ve bu konudaki önceliklerimizi toplum ve çevre için en iyi olanı dikkate alarak belirleriz. Demokrasinin, insan haklarının ve çevrenin korunmasına yönelik faaliyetlerde öncü rol almaya özen gösteririz. Artek Pirinç olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk ilkeleri çerçevesinde hazırlayıp uyguladığımız is etiği prosedürümüz, is yapış seklimizde bize rehber olur.

  • Çalışanların sahip oldukları tüm hakları tam ve doğru bir şekilde kullanmalarını sağlayarak hiçbir ayrım gözetmeden güvenilir, sağlıklı ve adil bir çalışma ortamı oluşturmayı taahhüt ederiz.
  • Çalışma alanlarındaki tehlikeyi en aza indirgeyerek çalışanlarımızın güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmaları için uygun koşulları sağlarız.
  • Düzenli olarak sağlık ve güvenlikleri için tedbirler alarak onları bilinçlendiririz.
  • Çalışanlarımızın kişisel haklarını göz önünde bulundurarak çalışma saatlerini ve izin günlerini adil bir şekilde planlamaktayız. Onları mecbur bırakacak hiçbir durum altında çalıştırmamaktayız.
  • Kurum içinde çalışanlar arasında hiçbir koşulda din, dil, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, yaş ve fiziksel engel vb. nedenlerde ayrımcılık yapılamaz ve yapanlar göz ardı edilemez.
  • Çalışanların özgürlüğü kısıtlanamaz, onların düşünce ve görüşlerine saygı duyarak uyumlu bir ortamda çalışmalarını sağlarız.
  • Artek Pirinç çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları Etik kurula bildirmek zorundadır.
  • Fabrikamızda çocuk işçi çalıştırmamaktayız. Genç işçi (stajyer) çalışanlarımızın çalışma saatlerini aşmadan gece veya tehlikeli koşullarda çalıştırmamayı taahhüt ederiz.
  • Çalışanlar kendi istek ve şikayetlerini istek ve şikâyet kutusuna atar ya da yönetim temsilcisi ile paylaşır, yönetim temsilcide üst yönetimimize bildirmektedir. Geri bildirim yapılarak çözüm yöntemleri bulunup şikayetler sonlandırılmaktadır.

 

Bu politika Artek Pirinç’ in daha iyi bir çalışma için üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğini taahhüt eder.